Çözüm Odaklı Koçluk, Çözüm Odaklı Kısa Terapi ile Koçluk ilkeleri, araçları ve tekniklerinin bir araya getirildiği bir Koçluk yöntemidir.

Tüm koçluk yöntemlerinde olduğu gibi GROW (Goal, Reality, Options, Will) modelini esas alır. Burada  hedefler SMART (Specific, Measurable, Achievable/Attainable, Realistic/Relevant ve Timely) ve PURE (Positively stated,Understood, Relevant, Ethical) olmalıdır.

  • Danışanın hedefi kendi hedefi olmalıdır; ailesi ya da çevresinin dayattığı bir hedef değil.
  • Koç seanslarda ”Neden, Niçin, Niye” ile başlayan soruları kullanmaz. Çünkü bu sorular “yargı” içerir, “hesap” sorar.
  • Koç seanslarda ”evet, ama…” ile başlayan bir cümle kurmaz; bu danışanın söylediklerini dikkate almadığı anlamına gelir.
  • Koç danışana asla tavsiye vermez (Mentorluk da tavsiyeler verebilir).
  • Gündemi Danışan belirler. Koç kendi gündemini dayatmaz. Koçun zihninde Danış için belirlediği bir yol haritası yoktur, “nereye gideceğine” Danışan karar verir.
  • Danışanın “ihtiyaçları” ve “değerleri” nin neler olduğu mutlaka saptanır.
  • Danışanın “güçlü yanları” ve “kaynakları” mutlaka saptanır.
  • Danışanın nasıl bir gelecek arzuladığına (preferred future, outcome) her seansta değinilir.
  • Koç Danışanın metaforlarını kullanır ve seanslarda “çatışma/mücadele/savaş/direniş” çağrıştıracak kelime/metaforlardan uzak durur.

Kaynaklar:

1.Brief Coaching: A Solution Focused Approach (Essential Coaching Skills and Knowledge). Chris Iveson, Evan George. Routledge; 2011

2.Performans İçin Koçluk. John Witmore. Paloma Yayınevi, 2017

3.The Advice Trap. Michael Bungay Stanier. 2020

İlk adımı bugün atın